Kultura

Mbështetja e shpërndarjes - trajnimi i aftësive të produktit

Misioni, Vizioni dhe Vlera Themelore

Yasin është gjithmonë i përkushtuar të mbajë përgjegjësinë si një lider në industri, duke tërhequr një perspektivë për të ardhme të ndritshme me moton e parë të orientuar nga stafi dhe klienti.Si përfaqësues i “Made in China”, ne po luftojmë të jemi krenaria e botës!

Misioni: Ndjekje për inovacion të vazhdueshëm dhe mënyrë jetese të shëndetshme, duke ofruar shërbimin më profesional

Vizioni: Duke qenë ndërmarrja e besueshme e klasit botëror për kapsulat e zbrazëta

Vlerë thelbësore: Cilësi Superiore, Efikasitet i Lartë, Bashkëpunim i dyfishtë dhe gatishmëri për ndarje